Contact

Auke, stagiair Fritom Corporate

Geslaagd project Fritom R&D

Auke ontwikkelde prachtige tool voor Melkweg|Fritom.

Auke Annema, student aan Hogeschool Windesheim in Zwolle (opleiding Logistics Management) heeft in opdracht van Fritom R&D voor Melkweg|Fritom de mogelijkheden onderzocht van het toepassen van vraagvoorspelling binnen de intermodale operatie. Melkweg|Fritom wil graag inzicht hebben in het ieder keer voor de korte termijn benodigde aantal tankcontainers per locatie. Met die kennis kan Melkweg|Fritom kosten besparen, omdat ze een betere afweging kan maken tussen opslaan of leeg transporteren van containers. Door het toepassen van vraagvoorspelling kan ze mogelijk de bezettingsgraad zo verbeteren dat de containervloot gereduceerd kan worden. Voor Fritom R&D bood de vraag van Melkweg|Fritom een mooie gelegenheid om de kansen van Predictive Analytics en Machine learning te verkennen. Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie die is gericht op het bouwen van systemen die van de verwerkte data kunnen leren of die data gebruiken om beter te presteren. Auke over deze opdracht: “In een grote hoeveelheid data vind je altijd iets nuttigs. Ik vind het mooi om te zien hoe je vanuit al die data iets bruikbaars kunt krijgen en dat het model gaat kloppen. Dan ga je de waarde van de techniek goed zien.” Auke kon deze week het eindresultaat met Melkweg|Fritom, Fritom R&D en  Hogeschool Windesheim delen. Fritom R&D is hier zeer tevreden mee. Benny Gommers over het project: “Na het verzamelen van de data, moet je de variabelen vinden die van invloed zijn op de voorspelling. Daar hebben we het meeste van geleerd. “ Melkweg|Fritom beschikt inmiddels over een prachtige tool die aan haar behoefte aan vraagvoorspelling voldoet. Hogeschool Windesheim waardeerde Aukes afstudeerscriptie met een 8,6. Auke over zijn werk voor Fritom R&D: “Ik heb erg veel geleerd en heb een mooi eindresultaat kunnen behalen met mijn scriptie. Ondanks corona, heb ik toch de middelen en tijd tot mijn beschikking gehad om kwalitatief onderzoek te doen en mooie resultaten te laten zien.“

“Ik vind het mooi om te zien hoe je vanuit al die data iets bruikbaars kunt krijgen en dat het model gaat kloppen.”

Heb je vragen over Fritom Corporate?

Neem contact op met Benny Gommers

+31 (0)515 570084
benny.gommers@fritom.nl